Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Pilźnie, ZS w Machowej, ZS w Lipinach

W dniu 15.05.2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Pilźnie im. Obrońców Ojczyzny odbyło się spotkanie profilaktyczne prowadzone przez Pana Damiana Sobolewskiego dla młodzieży gimnazjalnej z naszej szkoły, ale także dla dzieci z ZS w Machowej i ZS w Lipinach. Na spotkaniu młodzież z olbrzymią chęcią i zainteresowaniem wysłuchała przejmującej historii Pana Damiana. Kontakt z młodzieżą był bardzo pozytywny, nasi uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania oraz brali udział w doświadczeniu. Prowadzący był bardzo dobrze przygotowany, szybko nawiązał kontakt z uczniami i zyskiwał ich sympatię. Występ został przyjęty z wielkim zaciekawieniem, gdyż Pan Damian poruszał problemy, z którymi młody człowiek może się borykać na co dzień, starał się przekazać młodzieży wartość dziś już mało popularne wartości jak miłość, posłuszeństwo i szacunek do rodziców. Zajęcia profilaktyczne przez trenera spełniły oczekiwania szkoły. Uczestnicy spotkania określili je jako ciekawe i chętnie wzięliby udział w kolejnych.

Dyrektor mgr Halina Włodarska, Dyrektor mgr Romualda Toboła,  Dyrektor mgr Krystyna Niemiec.

Zobacz oryginalny dokument

Publiczne Gimnazjum im. prof. dra J. Dietla w Krynicy-Zdroju

Z wielką radością pragniemy dołączyć się do grona Szkół popierających inicjatywę propagującą treści wychowawcze i profilaktyczne w ramach programu Breakfilaktyka: Radość życia wypływa z pasji.

Pionierski projekt pod nazwą “Breakfilaktyka”, realizowany przez Panów: Damiana Sobolewskiego i Pawła Janika wywarł na Naszych Podopiecznych niezapomniane wrażenie. W sposób przystępny dla Młodych Ludzi porusza on bowiem sprawy ważne i trudne. Świadectwo Pana Damiana poruszyło wiele serc, a w połączeniu z artystycznym przekazem taneczno – muzycznym, zaprezentowanym filmem i szczerymi rozmowami z Młodzieżą stanowi “nową jakość” wśród wielu działań profilaktycznych.

Czujemy się wyróżnieni, mogąc gościć u siebie tak wartościowych, młodych ludzi, którzy własnym przykładem dają świadectwo życia bez nałogów – za to pełnego radości i pasji.

Jednocześnie chcielibyśmy z czystym sumieniem polecić projekt “Breakfilaktyka” innym szkołom (gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym) oraz wszelkim instytucjom, pracującym z Młodzieżą jako doskonałą formę profilaktyki uzależnień.

mgr inż. Ewa Talanda – Z-ca Dyrektora

Zobacz oryginalny dokument

Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie

W dniu dzisiejszym uczniowie gimnazjum w Trzcianie wzięli udział w programie profilaktycznych pod nazwą „Breakfilaktyka” prowadzonym przez Panów Damiana Sobolewskiego i Pawła Janika. Program posiada wysoką wartość wychowawczą i profilaktyczną. Własne doświadczenie. Żywe świadectwo może zwiększyć skuteczność oddziaływania oraz dotarcia do młodzieży. Panowie bardzo łatwo nawiązują kontakt z młodzieżą. Są autentyczni i atrakcyjnie przekazują wartościowe treści.

Gorąco polecam taką formę działań wychowawczych i profilaktycznych.

mgr Andrzej Kącki – Dyrektor

Zobacz oryginalny dokument

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach współpracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z firmą Breakfilaktyka w dniu 15.05.2017 r. W Zespole Szkół w Łękach Dolnych, odbyło się spotkanie z zakresu profilaktyki pt. „Radość życia wypływa z pasji”. Wzięło w nim udział 40 uczniów klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Zwierniku. Spotkanie poprowadził Pan Damian Sobolewski wraz z Panem Pawłem Janickim – tancerze krynickiej grupy breakdance Butterfly Crew.

Treści poruszane w trakcie zajęć ściśle korelowały z aktualnymi problemami i potrzebami młodzieży. Prowadzący w bardzo prowokacyjny, a jednocześnie interesujący dla uczniów sposób, ukazał jak łatwo wpaść w pułapkę uzależnień i stracić kontrolę nad własnym życiem. Ponadto stosując metodę wizualizacji, skutecznie uświadomił uczniom, jak długą drogę trzeba przejść i jak duży podjąć wysiłek, aby wyzwolić się ze szponów uzależnień.

Na uwagę zasługiwał profesjonalizm i zaangażowanie w prowadzenie zajęć Pana Damiana. Duży plus stanowił fakt, iż wiedza którą przekazywał; poparta była doświadczeniem. Emocjonalny przekaz, poruszane treści oraz przykłady z własnego życia na długo pozostaną W pamięci słuchaczy. Spotkanie spełniło oczekiwania młodzieży, a prowadzący oraz tematyka ujęć są godne polecenia.

mgr Aurelia Mącior – Dyrektor

Zobacz oryginalny dokument

Pilzno

Uczestniczyłam w spotkaniu profilaktycznym prowadzonym przez grupę Breakfilaktyka na terenie gminy Pilzno. Uważam, że forma prowadzenia zajęć oraz kontakt pana Damiana Sobolewskiego z młodzieżą szkolną są godne zauważenia i doceinenia. Jako Psycholog stiwerdzam, iż najefektywniejszą drogą dotarcia do młodych ludzi jest forma świadectwa, działanie na przykładach, angażowanie uczniów w spotkanie. Dodatkowo na korzyść działa prostota i autentyczność prowadzących. Bedę polecać te spotkania profilaktycznie także w innych miejscach, w których warto je przeprowadzić

mgr Monika łapanowska – psycholog

Zobacz oryginalny dokument

Zespół Szkół w Grabinach

Spotkanie z Panem Damianem Sobolewskim oraz Panem Pawłem Janikiem w ramach projektu pt. „Breakfilaktyka” odbyło się w naszej szkole w dniu 4 maja 2016 roku.

W czasie trwania projektu terapeutyczno – profilaktycznego, jego twórcy zaprezentowali w sposób bardzo ciekawy i oryginalny jakie są skutki wejścia w świat używek, alkoholu i narkotyków, a także podali konkretne sposoby przeciwdziałania i zapobiegania takim zagrożeniom.

Cały scenariusz od samego początku wywierał na uczestnikach projektu ogromne wrażenie. Taneczny występ, filmy dotyczące pedagogicznej pracy obydwu Panów, poruszające świadectwo, po którym niejeden z uczniów miał łzy w oczach, a oryginalne zajęcia profilaktyczne przyczyniły się do pozytywnego odbioru „Breakfilaktyki”. W tym miejscu pragnę zwrócić szczere podziękowania za poświęcony nam czas.

Śmiało mogę polecić ten program do zastosowania w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W imieniu całej szkoły, nauczycieli i uczniów chciałabym również założyć wyrazy uznania za działalność profilaktyczną oraz życzyć wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz wielu sukcesów w pracy z młodzieżą.

Dyrektor Zespołu Szkół w Grabinach

Zobacz oryginalny dokument

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach

W dniu 06.11.2017 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Damianem Sobolewskim i panem Pawłem Janikiem w ramach pionierskiego projektu profilaktycznego „Breakfilaktyka”.

W czasie trwania projektu terapeutyczno-profilaktycznego twórcy zaprezentowali swoją pasję jaką jest breakdance, a także poruszające świadectwo jednego z nich.

Była to niezwykła lekcja profilaktyki, wiary, walki i pasji młodego człowieka. Prowadzona jest w sposób mocno przemawiający do młodego pokolenia. Poruszenie trudnych tematów takich jak alkohol, narkotyki – w sposób otwarty pozwala na zastanowieniem się nad sensem Życia. Przestrzega przed tym co może zniszczyć i zniewolić każdego z nas.

Na uwagę zasługuje profesjonalizm i zaangażowanie prowadzących. Spotkanie wywarło bardzo pozytywny odbiór zarówno na młodzieży. jak i obecnym na spotkaniu gronie pedagogicznym.

Z wielką radością pragniemy dołączyć do grona szkól wspierających tego typu zajęcia wychowawczo-profilaktyczne. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

mgr Elżbieta Sabik – Dyrektor

Zobacz oryginalny dokument

Zespół Szkół Publicznych w Straszęcinie

Z wielką radością pragniemy dołączyć się do grona Szkół popierających inicjatywę propagującą treści wychowawcze i profilaktyczne w ramach programu Breakfilaktyka: Radość życia wypływa z pasji.

Dnia 5 maja 2016 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Straszęcinie i uczniowie klasy Vl szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniu, w którym Pan Damian Sobolewski, wykorzystując swoje bogate doświadczenie, przekazał w interesujący i porywający sposób treści wychowawcze i profilaktyczne z zakresu uzależnień.

Występ został przyjęty z wielkim zaciekawieniem, gdyż poruszał problemy, z którymi młody człowiek może się spotkać na co dzień. Przekazane treści dotyczyły powszechnie uznawanych i pożądanych wartości, wedle których powinniśmy postępować i żyć. Między innymi szacunku, miłości odpowiedzialności.

Starał się przekonać naszą młodzież, do wartości mało popularnych i nieatrakcyjnych w dzisiejszych czasach takich jak miłość, posłuszeństwo i szacunek do własnych rodziców, nauczycieli i samych siebie.

Opowiedział o swoim trudnym dzieciństwie i dorastaniu. Fakty z jego życia wywarły duże wrażenie na młodzieży gimnazjalnej, a jego dojrzałe decyzje życiowe stały się dobrym przykładem dla naszych uczniów.

Szczególnie przemawiający był taniec break-dance wykonany przez pana Damiana wraz z kolegą Pawłem Janikiem. Spotkaniu towarzyszyły filmiki profilaktyczne oraz scenki z udziałem dzieci i młodzieży.

Występ został wysoko oceniony zarówno przez młodzież, jak i obecnych na sali nauczycieli oraz katechetów. Z pewnością całość projektu zasługuje na docenienie i polecenie innym szkołom.

mgr Alicja Błońska – Dyrektor

Zobacz oryginalny dokument

Zespół Szkół w Łękach Górnych

15.05.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół w Łękach Górnych uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym w wykonaniu firmy „Breakfilaktyka” – Radość życia wypływa z pasji – prowadzonego przez pana Damiana Sobolewskiego.

Młodzież z ogromnym zainteresowaniem słucha i ogląda to, co działo się na scenie. Już sam pokaz tańca breakdance zaciekawił uczestników. Autentyczna historia opowiadana przez prowadzącego wywarła na nich niezapomniane wrażenia, a przesłanie „że nie warto próbować wszystkiego w życiu” na długo pozostanie w ich pamięci. Dzięki osobistemu doświadczeniu i oglądaniu kolegów współuczestniczących w programie, uczniowie dowiedzieli się jak trudno jak wyjść z nałogu. Po zakończeniu uczniowie dzielili się wrażeniami oraz powtarzali, że w życiu trzeba mieć pasje.

Przekaz pana Damiana jest bardzo jasny i czytelny, a wnioski dla uczestników nasuwają się same. Przedstawiony program jest znakomitą formą profilaktyki skierowaną do młodzieży. Gorąco polecamy pana Damiana.

Uczniowie Zespołu Szkół w Łękach Górnych wraz z pedagogiem szkolnym Anną Jurek

Zobacz oryginalny dokument

Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu

Prowadzący zajęcia profilaktyczne w naszej placówce Pan Damian Sobolewski – współzałożyciel grupy tanecznej Butterfly Crew działającej z ramienia Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego Moderato w sposób niezwykle obrazowy i twórczy, a przede wszystkim profesjonalny z uwzględnieniem własnych doświadczeń, przedstawił problem zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i narkotyków.

Projekt „ Breakfilaktyka” z którym pan Sobolewski zapoznał naszą młodzież, uświadomił uczestnikom spotkania iż poprzez wewnętrzną przemianę i ciężką pracę można osiągnąć każdy wymarzony cel.

Łatwo nawiązał kontakt uczniami, co sprawiło, zajęcia były atrakcyjne, a uczniowie mieli możliwość zastanowienia sic nad wyborem wartości wyznawanych w życiu. Problematyka zajęć profilaktycznych i sposób przekazywania wiadomości na trwale pozostanie w pamięci gimnazjalistów.

mgr Dorota Kuszenin – Dyrektor

Zobacz oryginalny dokument

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Głowaczowej

5 maja 2016 roku gimnazjaliści Zespołu Szkół im. .lana Pawła II w Głowaczowej mieli możliwość uczestniczyć w programie profilaktycznym pt. „Breakfilaktyka”, który przeprowadzili Panowie Damian Sobolewski oraz Paweł Janik.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół im. Jana Pawła ll, a przede wszystkim nasi Uczniowie, uczestniczący w zajęciach programu profilaktycznego pragną gorąco podziękować za przekazaną wiedzę i poświęcony czas. Po tym, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy dzięki Państwu, jesteśmy przekonani, że pomimo różnych upadków i zakrętów życiowych zawsze można podnieść się, a co więcej –
naprawdę robić wiele dobrego.

Zainteresowanie programem naszej młodzieży było tak olbrzymie, że przez prawie półtorej godziny słuchali i oglądali naszych gości naprawdę z wielkim zainteresowaniem. Pokaz tańca Breakdance wywołał bardzo pozytywne wrażenia, a doświadczenie życiowe pana Damiana Sobolewskiego zostały przyjęte jako przestroga przed światem narkotyków, alkoholu i innych używek. Młodzież po spotkaniu wyrażała bardzo dużo dobrych opinii.

Gorąco kibicujemy obu Panom i mamy nadzieję, że ze swoim niezwykle wartościowym przekazem dotrą do jak największej liczby młodych ludzi.

Dziękujemy!

mgr Ewa Horylecka – Dyrektor

Zobacz oryginalny dokument

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Białej Niżnej

W dniu 27 marca 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Białej Niżnej wzięli udział w programie profilaktycznym pod nazwą „Breakfilaktyka” . Program poprowadzili Damian Sobolewski i Paweł Janik. Program ten posiada wysoką wartość wychowawczą, a żywe świadectwo skutecznie dociera do dzieci i młodzieży.

Gorąco polecam taką formę działań wychowawczych i profilaktycznych.

mgr Bożena Sekuła – Dyrektor

Zobacz oryginalny dokument

Publiczne Gimnazjum w Dobrkowie oraz Publiczne Gimnazjum w Jaworzu Górnym

W dniu 16 V 2017 r uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dobrkowie oraz Publicznego Gimnazjum w Jaworzu Górnym uczestniczyła w spotkaniu profilaktycznym prowadzonym przez pana Damiana Sobolewskiego i Pawia Janika: „Radość życia wypływa z pasji” w ramach Projektu Breakfilaktyka.

Spotkanie było lekcją profilaktyki uzależnień prowadzoną w ciekawej formie. Poruszane treści, sposób prowadzenia zajęć wzbudzał duże zainteresowanie młodzieży. Przykład wzięty z życia w pełni przemawiał do uczniów, co dało się odczuć obserwując reakcje młodzieży a także słuchając jej komentarzy po spotkaniu. Młodzież słuchała z zaciekawieniem opowieści pana Damiana, brała aktywny udział w zajęciach. Doświadczenia życiowe opowiedziane przez prowadzącego zapewne staną się przestrogą przed światem narkotyków, dopalaczy, alkoholizmu i innych uzależnień. W połączeniu z występem artystycznym, projekcją filmów byia to interesująca lekcja profilaktyki. Pokaz tańca Breakdance wywołał pozytywne wrażenie. Zaprezentowany Program jest godny polecenia jako dobra forma zajęć profilaktyczno-wychowawczych.

mgr Barbara Monica – Dyrektor

Zobacz oryginalny dokument