Fundacja Dla Wszystkich, przybrała bardziej formalną postać pod koniec grudnia 2016 r. Nie mniej jednak jej działalność rozpoczęła się zdecydowanie wcześniej.

Fundacja swoje korzenie czerpie od początków założenia tanecznej grupy Butterfly, która na przełomie lat rozwijała się w nieprawdopodobny sposób. Od 2011 roku takie osoby jak Paweł Janik czy Damian Sobolewski postanowiły oddać się pracy, która wiązała się z prowadzeniem zajęć tanecznych Breakdance dla dzieci i młodzieży na terenie  Powiatu Nowosądeckiego. To był tak naprawdę tylko impuls do tego aby zacząć rozwijać swoje możliwości na wiele innych sposobów. Na dzień dzisiejszy fundacja Dla Wszystkich zajmuje się m.in.:

 • organizacją wycieczek, obozów, wymian dla dzieci i młodzieży na terenie kraju i za granicą
 • realizacją projektów profilaktycznych, pn. „Breakfilaktyka”
 • organizacją jednego z największych festiwali tanecznych w Polsce pn. Górska Bitwa
 • organizacją Forum Ewangelizacyjnego, pn. ,,Godzina Miłosierdzia”
 • wszelkimi działaniami, które związane są z rozwojem grupy Butterfly Crew
 • pomocą dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • aktywnym uczestnictwem w wszelkiego rodzaju koncertach charytatywnych
 • organizacją pielgrzymek 

Jeżeli chcesz wspomóc nasze działania to przekaż darowiznę na konto Fundacji.

Nr konta: 26 1050 1722 1000 0090 8012 6601

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Można nas również wesprzeć w serwisie Patronite

Współpracują z nami:

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze
 • Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie
 • Młodzieżowy Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Moderato
 • Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe “Rafael – Stellae Maris”
 • Urząd miasta Krynicy-Zdroju
 • Zespół Szkolno Przedszkolny w Białej Niżnej
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy –Zdroju
 • Parafia Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju
 • Parafia św. Antoniego w Krynicy-Zdroju