*** SCROLL DOWN FOR ENGLISH ***
WITAMY WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW TAŃCA KULTURY HIP-HOP.
FUNDACJA DLA WSZYSTKICH, STOWARZYSZENIE ANIMATORZY KULTUR, CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDROJU, URZĄD MIASTA W KRYNICY-ZDROJU ORAZ GRUPA BUTTERFLY CREW SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA 8 EDYCJE GÓRSKIEJ BITWY W KRYNICY-ZDROJU KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.07.2022
 
BITWY W KATEGORII BREAKDANCE W FORMULE – POLSKA LIGA BREAKING. W DODATKOWEJ KATEGORII 2 VS 2 OPEN ODPALAMY KWALIFIKACJE DO WYDARZENIA OUTBREAK EUROPE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 4-7 SIERPNIA 2022.
KATEGORIE TANECZNE:
– Bgirls Battle 1vs1 do 12 lat,
– Bboys Battle 1vs1 do 12 lat,
– Bgirls Battle 1vs1 do 16 lat,
– Bboys Battle 1vs1 do 16 lat,
– Bgirls Battle 1vs1 pow. 16 lat,
– Bboys Battle 1vs1 pow. 16 lat,
– 2vs2 open,
JURY:
??????????????
??????????????
??????????????
PROGRAM I ZASADY:
Eliminacje w kategoriach:
– Bgirls Battle 1vs1 do 12 lat,
– Bboys Battle 1vs1 do 12 lat,
– Bgirls Battle 1vs1 do 16 lat,
– Bboys Battle 1vs1 do 16 lat,
– Bgirls Battle 1vs1 pow. 16 lat,
– Bboys Battle 1vs1 pow. 16 lat,
– 2vs2 open,
MIEJSCE:
adres: ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica-Zdrój
PROGRAM:
– 10:00-11:00 – rejestracja uczestników w kategorii do lat 12, pozostali uczestnicy powinni potwierdzić swoją obecność na godzinę przed startem kategorii w której biorą udział.
– 11:00-13:30 – Bboys & Bgirls do 12 lat,
– 14:00-16:30 – Bboys & Bgirls do 16 lat,
– 17:00-19:00 – Bboys & Bgirls pow. 16 lat,
– 19:30-21:00 – 2vs2 open.
Każda kategoria rozstrzygana jest do finału, po każdej kategorii wręczane są nagrody.
NAGRODY:
– Bboys & Bigirls Battle do lat 12 – dyplomy i medale,
– Bboys & Bgirls Battle do lat 16 – I miejsce: ??? zł + dyplom i medal, II miejsce: dyplom i medal, III miejsce: dyplom i medal,
– Bboys & Bgirls Battle pow. 16 lat – I miejsce: ??? zł + dyplom i medal, II miejsce: ??? zł + dyplom i medal, III miejsce: dyplom i medal.
– Crew Battle 2vs2 open – I miejsce: ??? zł + medale i dyplomy + DARMOWY TRIP NA OUTBREAK EUROPE 2022.
II miejsce: ??? zł + medale i dyplomy.
 
Dj ?????
Prowadzący ???????
Wjazd:
– 40 zł kategoria ligowa
– 50 zł kategoria 2 vs 2 open
– WEJŚCIE DLA WIDZÓW JEST ZA DARMO!!!!
 
Zgłoszenia:
– na podany email przesyłamy: kategorie, wiek, ksywę, nazwę ekipy w kategoriach 2 vs 2 / gorskabitwa@dla-wszystkich.pl
Organizatorzy:
– Fundacja Dla Wszystkich
– Grupa Butterfly Crew
– Polska Liga Breaking
Współorganizatorzy:
– Stowarzyszenie Animatorzy Kultury
– Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
– Urząd Miasta Krynicy-Zdroju
Partnerzy Wydarzenia:
– Krynica-Zdrój Całym Sercem
Patronaci:
– Patronat Honorowy Piotr Ryba Burmistrz Krynicy-Zdroju
Sponsorzy:
– ???
– ???
– ???
Kontakt:
+48 786 182 805
+48 531 187 628
ENGLISH VERSION
Welcome all hip-hop culture and dance lovers!
FUNDACJA DLA WSZYSTKICH Foundation, a Association of Culture Animators, Cultural Center in Krynica-Zdrój, The town hall in Krynica-Zdrój break dance crew Butterfly Crew want to invite you to the 7th edition of GÓRSKA BITWA held in Krynica-Zdrój on 30 JULY 2022
 
BATTLES IN BREAKDANCE CATEGORY in formul Polish Breaking League
DANCE CATEGORIES:
– Bgirls Battle 1vs1 up to 12 years old,
– Bboys Battle 1vs1 up to 12 years old,
– Bgirls Battle 1vs1 up to 16 years old,
– Bboys Battle 1vs1 up to 16 years old,
– Bgirls Battle 1vs1 pow. 16 years,
– Bboys Battle 1vs1 pow. 16 years,
– 2vs2 open,
JURY:
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
PLACE:
address: ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica-Zdrój
PROGRAM AND RULES:
Elimination in categories:
– 10: 00-11: 00 – registration of participants in the category under 12, other participants should confirm their presence one hour before the start of the category in which they participate.
– 11: 00-13: 30 – Bboys & Bgirls up to 12 years old,
– 14: 00-16: 30 – Bboys & Bgirls up to 16 years old,
– 17: 00-19: 00 – Bboys & Bgirls area 16 years,
– 19: 30-21: 00 – 2vs2 open.
Each category is resolved to the final, and awards are given after each category.
AWARDS:
– Bboys & Bigirls Battle under 12 – diplomas and medals,
– Bboys & Bgirls Battle under 16 – 1st place: ??? PLN + diploma and medal, 2nd place: diploma and medal, 3rd place: diploma and medal,
– Bboys & Bgirls Battle pow. 16 years old – 1st place: ??? PLN + diploma and medal, 2nd place: ??? PLN + diploma and medal, 3rd place: diploma and medal.
– Crew Battle 2vs2 open – 1st place: ??? PLN + medals and diplomas, 2nd place: ??? PLN + medals and diplomas.
Dj ?????
Host: ???
Entry:
– PLN 40 (10 Euro) for all categories
– ENTRY FOR VIEWERS IS FOR FREE !!!!
 
Submissions:
– to the e-mail address provided, we send: categories, age, nickname, name of the team in categories 2 vs 2 / gorskabitwa@dla-wszystkich.pl
Organizers:
– Foundation for Everyone
– Butterfly Crew
– Polish Breaking League
Co-organizers:
– Association of Cultural Animators
– Cultural Center in Krynica-Zdrój
– Krynica-Zdrój City Hall
Event partners:
– Krynica-Zdrój Całym Sercem
Patronage:
– Honorary Patronage Piotr Ryba, Mayor of Krynica-Zdrój
Sponsors:
– ???
– ???
– ???
Contact:
+48 786 182 805
+48 531 187 628 
Pokaż mniej