Start2

Paweł Janik

Fryzjer, montażysta audio-wizualny, na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą jako instruktor tańca Breakdance. Współtwórca projektu Breakfilaktyka oraz Górska Bitwa. Kocha podróżować, poznawać nowych ludzi. Ma wielkie serce i determinację do tego aby nieść pomoc tam, gdzie jej naprawdę brakuje.

Marcin Gurgul

mgr Wychowania Fizycznego, instruktor odnowy biologicznej, pracuje w zawodzie jako masażysta. Jego pasją od najmłodszych lat jest hokej. W każdej wolnej chwili organizuje wycieczki wysokogórskie, spędzając aktywnie czas ze znajomymi starając się ukazać wszystkim, że sport i aktywność fizyczna jest sposobem na uniknięcie problemów związanych z zagrożeniami uzależnień oraz daje ogromną radość w spełnianiu wyznaczonych przez siebie celów.

Marek Czarnecki

Tata dwóch wspaniałych córek Amelii i Zuzanny. Ukończył studium Prawa i Administracji w Nowym Sączu. Następnie studia National-Louis University oraz Akademii Krakowskiej na kierunku Politologia. Obecnie kończy studia podyplomowe w Tarnowskiej Szkole Wyższej na kierunku Profilaktyka i Resocjalizacja. Ma wielkie serce i przede wszystkim ogromną chęć do tego, aby nieść ludziom pomoc wszelkiego rodzaju.

Damian Sobolewski

mgr Wychowania Fizycznego realizujący się w życiu dzięki swojej pasji, jaką jest taniec Break Dance, który po wielu latach okazał się być jednym ze środków pomocy dla innych w celu profilaktycznym i zapobiegawczym przed światem uzależnień. Kocha pomagać innym, a wszelkie doświadczenia życiowe, które nie zawsze,  mogły by być zaliczane do najprzyjemniejszych potrafi wykorzystać do tego, aby nieść ludziom nadzieję i wiarę w to, że można żyć naprawdę w bardzo wartościowy sposób.

Tomasz Majchrzak

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku Wychowanie Fizyczne. Obecnie pracuje jako ratownik WOPR, a w okresie zimowym jako instruktor narciarstwa. Od najmłodszych lat jest zawodnikiem hokejowej drużyny KTH Krynica. Po spotkaniu z Żywym Bogiem jego punkt widzenia na świat diametralnie uległ zmianie. Pragnie pomagać innym i dzięki temu jest jedną z osób które przyczyniły się do założenia fundacji Dla Wszystkich.