17 CZERWCA
NAUCZ SIĘ ŚMIAĆ z samego siebie. Nie traktuj siebie i swojej sytuacji zbyt powarzenie. Odpręż się i wiedz, że jestem Emanuel, Bóg z tobą. Gdy twoim największym pragnieniem jest wypełnianie Mojej woli, życie nie wydaje się już takie groźne. Przestań usiłować mieć nadzór nad Moimi zadaniami-sprawami, które są poza twoją kontrolą. Znajdź wolność, akceptując własne ograniczenia. Śmiech sprawia, że twoje brzemię staje się lżejsze, a serce unosi się w niebiańskie krainy. Radosne tony wzlatują w przestworza i łącza się z anielskimi pieśniami pochwalnymi. Raduje się, słysząc śmiech swoich dzieci-tak jak każdy rodzic. Przepełnia Mnie radość, gdy widzę, że ufasz Mi na tyle, by móc beztrosko cieszyć się życiem. Zrzuć ze swoich barków ciężar ziemskich spraw, które odbierają ci Radość Mojej Obecności. Lepiej weś na siebie Moje jarzmo i ucz się ode Mnie. Albowiem jarzmo Moje jest słodkie, a Moje brzemię lekkie
Prz 17,22;Prz 31,25;Mt 1,2;Mt 11,28-30
 
Ewangelia
(Mt 5,38-42) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: “Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”.
Oto Słowo Pańskie
 
16 CZERWCA
ZOSTAŃ ZE MNĄ NA DRODZE DOBRA. Wiele głosów domaga się twojej uwagi i próbuje skierować cie na inna ścieżkę. Ale wezwałem cie do tego, abyś szedł blisko Mnie, nasiąkając Moją Obecnością i trwając w Moim Pokoju. To Mój wyjątkowy plan na twoje życie, który powziąłem jeszcze przed powstaniem świata. Każde z Moich dzieci wezwałem do pójścia inna ścieżka, wyznaczoną wyłącznie dla niego. Nie daj się nikomu przekonać, że jego droga jest jedynym słusznym wyborem. I pilnuj się, aby nie wychwalać własnej ścieżki, twierdząc, że jest lepsza niż inne. Pragnę, abyś czynił sąd, miłował miłosierdzie i szedł ze Mną w pokorze-wszędzie tam gdzie cie poprowadzę
Ef 2,10;MI 6,8
 
Ewangelia
(J 16,12-15) Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.
Oto Słowo Pańskie
 
15 CZERWCA
GDY PRZYCHODZISZ DO MNIE skupiony i ufny, dodaje ci sił. Potrzebujesz otuliny ciszy, aby wpatrywać się w to, co niewidzialne. Ponieważ jestem niewidzialny, nie możesz pozwolić, aby twoje myślenie zdominowały zmysły. Przekleństwem dzisiejszych czasów jest nadmiar zmysłowych bodźców, przeszkadzający w postrzeganiu niewidzialnego świata. Jednak widzialny świat także obwieszcza moją chwale tym, którzy mają oczy do patrzenia i uszy do słuchania. Jeśli chcesz być jednym z nich, powinieneś koniecznie spędzić czas ze Mną sam na sam. Chodzi o to, abyś był świadom tego, co niewidzialne, chociaż żyjesz w widzialnym świecie
2 Kor 4,18;Iz 6,3;Ps130,5
 
Ewangelia
(Mt 5,33-37) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: “Nie będziesz fałszywie przysięgał”, “lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.
Oto Słowo Pańskie
 
14 CZERWCA
UKOCHAŁEM CIE odwieczna Miłością. Znałem cie, jeszcze zanim powstał czas. Długie lata pływałeś w morzu bezsensu, szukając Miłości i nadziei. Przez cały ten czas podążałem za tobą i marzyłem o tym, aby ze współczuciem wziąć cię w ramiona. Gdy nadszedł właściwy moment, objawiłem ci swoje oblicze. Wydobyłem cię z morza rozpaczy i złożyłem na stabilnym gruncie. Czasem czujesz się nagi-wystawiony na działanie Światła Mojej Obecności, w którym nic się nie ukryje. Jednak przyodziałem, cię w szatę z gronostajów-Mój płaszcz sprawiedliwości. Śpiewam ci miłosna pieśń, która nie ma początku ani końca. Tchnąłem sens w twój umysł i harmonię w twoje serce. Śpiewaj Moją pieśń wraz ze Mną. Razem będziemy wydobywać innych z ciemności i powoływać do Mojego cudownego Światła
Jr 31,3; Iz 61,10;P 2,9
Ewangelia
(Mt 5,27-32) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: “Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: “Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa”.
Oto Słowo Pańskie

13 CZERWCA

TWORZE w tobie nowe dzieło rwący strumień Radości, wody rozlewają się na życie innych. Nie traktuj tej Radości jako własnej i nie próbuj się nią szczycić. Obserwuj z zachwytem, jak Mój Duch przepływa przez ciebie i błogosławi innym. Stań się spiżarnią pełną Jego owoców. Twoją rolą jest żyć blisko Mnie i poddawać się wszystkim Moim działaniom. Nie próbuj zapanować nad Duchem, który przez ciebie przepływa. Po prostu skupiaj się na Mnie w każdej chwili naszej wspólnej podróży przez dzisiejszy dzień. Ciesz się Moją Obecnością, która napełnia cię Miłością, Radością i Pokojem.

J 3,8; Ga 5,22

Ewangelia

(J 17,1-2.9.14-26) 
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: “Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Oto Słowo Pańskie

12 CZERWCA

CHCE CI POMOC przemierzyć ten dzień. Istnieje wiele możliwych ścieżek, którymi możesz pójść, zanim wieczorem położysz się spać. Zwracaj baczną uwagę na liczne rozwidlenia i nie zapominaj o Mojej Obecności. Przemierzysz ten dzień w taki albo inny sposób. Możesz jęczeć i narzekać ,powłóczyć nogami i potykać się co kilka kroków. Dobrniesz w ten sposób do wieczora, ale jest lepszy sposób; możesz iść ze Mną ścieżką Pokoju, wspierając się na Mnie, gdy tylko potrzebujesz. Wciąż będziesz napotykał trudności, ale stawisz im pewnie czoła, polegając na Mojej siłę. Podziękuj Mi za każdy problem, z którym musisz się mierzyć, i patrz, jak przemieniam próby w błogosławieństwo

I Kor 10,10;Lk 1,79

Ewangelia

(Mt 5,17-19) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Oto Słowo Pańskie

11 Czerwca

Mniej ufność i się nie lękaj, bo jestem twoja Mocą i pieśnią. Nie marnuj swoich sił na strach .Spożytkuj je na to, aby Mi ufać i śpiewać Moja Pieśń. Walka o panowanie nad twoim umysłem jest zacięta ,a lata trosk uczyniły cię podatnym na ataki wroga. Musisz więc czujnie strzec swoich myśli. Nie gardź swoją słabością :wykorzystuje ją, aby przyciągnąć cię do siebie. To, że nieustannie Mnie potrzebujesz, rodzi między nami wielką bliskość, która jest warta wszystkich twoich wysiłków .Nie jesteś sam w walce o swój umysł. Mój Duch, który w tobie mieszka, jest zawsze gotów ci pomoc w twoich zmaganiach. Poproś Go, aby panował nad twoim umysłem;On obdarza cię Życiem i Pokój

Iz 12,2;Rz 8,6

Ewangelia

(Mt 10,7-13) Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was”.

Oto Słowo Pańskie

10 CZERWCA

ODPOCZNIJ WE MNIE, MOJE DZIECKO. Niech twój umysł odetchnie od planowania i przewidywania. Nieustannie się módl, prosząc Mojego Ducha, aby panował nad wszystkim, co się dziś wydarzy. Pamiętaj, że podróżujesz w Moim towarzystwie. Usiłując zajrzeć w przyszłość i przygotować się na każdą ewentualność, ignorujesz swojego nieodłącznego Towarzysza, który cały czas ci pomaga .Wpatrujesz się w dal z niepokojem i nawet nie czujesz, jak mocno ściskam twoją rękę. To takie niemądre, Moje dziecko !Pamięć o Mnie jest twoim codziennym obowiązkiem. Nigdy nie zapominaj o Mojej Obecności przy tobie. Dzięki temu będziesz odpoczywać we Mnie przez cały dzień, co dzień.

1TES 5;17; PS 62,6

Ewangelia

(J 2,1-11) 
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Oto Słowo Pańskie

9 CZERWCA
STARAJ SIĘ ŻYĆ W MOJEJ MIŁOŚCI, która zakrywa wiele grzechów-zarówno twoich, jak i cudzych. Noś Moją Miłość niczym świetlisty płaszcz okrywający całe ciało. Nie lękaj się, gdyż doskonała Miłość usuwa lek. Spogląda na innych przez soczewki Miłości; patrz na nich z Mojej perspektywy. Dzięki temu będziesz kroczył w Świetle i sprawisz Mi przyjemność. Chce, aby Ciało wierzących jaśniało Blaskiem Mojej Obecności. Smucę się ,gdy sfera mroku pochłania Moje miłosne Światło. Wróć do Mnie, Jam jest Pierwotną Miłością! Wpatruj się we Mnie w splendorze Mojej świętości, a Moja Miłość ponownie opromieni cie swoim Blaskiem
I P 4,8; I J 4,18;Ap 2,4

Ewangelia 
(J 14, 15-16. 23b-26) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.
Oto Słowo Pańskie

8 CZERWCA
CHCE CIĘ MIEĆ CAŁEGO, PRZEPEŁNIONEGO ŚWIATŁEM MOJEJ OBECNOŚCI.Poświeciłem dla ciebie wszystko, stając się człowiekiem, umarłem za twoje grzechy i zmartwychwstałem. Niczego przede Mną nie ukrywaj. Pozwól, aby Światło Mojej Miłości opromieniło twoje najbardziej sekretne myśli. Każdą twoją myśl mogę oczyścić i wyprowadzić z mroku. Wiem o tobie wszystko, o wiele więcej niż ty sam. Jednak powstrzymuje się przed udzieleniem ci pomocy i czekam, aż sam Mnie o to poprosisz. Wyobraź sobie, jak wielkiej wymaga to powściągliwości, skoro dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Szukaj Mojego Oblicza z pojętnym duchem. Przyjdź do Mnie z dziękczynieniem i pragnieniem wewnętrznych zmian.
Mt 28,18;Ps 100,4

Ewangelia 
(J 21,20-25) 
Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: „Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi ? ”Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie? ”Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną”. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: „Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?” Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.
Oto Słowo Pańskie

7 CZERWCA
SPOWIJAM CIE CAŁEGO kokonem Światła. Moja Obecność przy tobie jest pewna, bez względu na to czy jesteś świadom. Twoja świadomość może blokować wiele rzeczy, ale głównym winowajca jest zatroskanie. Moje dzieci często traktują zmartwienia jako nieunikniona cześć życia. Jednak prawda jest taka, że troski są przejawem braku wiary; to coś czego nie znoszę. Kto sprawuje władzę nad twoim życiem ?Ty? Jeśli tak, to masz poważny powód do zmartwienia. Jeśli to ja trzymam stery, zatroskanie nie tylko nie ma sensu, ale wręcz przynosi efekt odwrotny od zamierzonego. Gdy zaczynasz się czymś niepokoić, powierz Mi swój kłopot. Odsuń się nieco i skup na Mnie Albo sam rozwiąże twój problem, albo pokaże ci, jak możesz sobie z nim poradzić. Na tym świecie będziesz miał problem, ale nie wolno ci tracić Mnie z oczu
Lk 12,22-31;J 16,33

Ewangelia 
(J 21,15-19) 
Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”
Oto Słowo Pańskie

6 CZERWCA
SZUKAJ MOJEGO OBLICZA, a znajdziesz zaspokojenie swoich najgłębszych pragnień. Mój świat jest pełen piękna, które ma przywodzić na myśl Mnie i przypominać o Mojej stałej Obecności. Ziemia nieustannie obwieszcza Moją chwale tym, którzy maja oczy do patrzenia i uszy do słuchania. Zanim zacząłeś Mnie intensywnie szukać, twój umysł spowijały ciemności. Postanowiłem napełnić cię Moim światłem, abyś mógł być latarnią dla innych. Jednak nie ma tu miejsca na dumę ;twoją rolą jest odbijanie światła Mojej Chwały. To Ja jestem panem.
Ps 105,4;Ps 19,2-3:Iz 60,2

Ewangelia 
(J 17,20-26) 
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.
Oto słowo Pańskie

5 CZERWCA
PAMIĘTAJ, ŻE ŻYJESZ w zepsutym świecie-w świecie chorym, skażonym grzechem. Frustracja i porażki często są wynikiem dążenia do doskonałości już na ziemi,a przecież w tym świecie nie ma nic doskonałego oprócz Mnie. To dlatego nasza bliskość zaspokaja twoje głębokie pragnienie i napełnia cię radością. Tęsknotę za doskonałością zasiałem w każdym ludzkim sercu. To dobre pragnienie, które tylko Ja mogę zaspokoić. Jednak wiele z Moich dzieci szuka tego spełnienia w innych ludziach oraz ziemskich przyjemnościach i osiągnięciach. W ten sposób tworzą sobie bożki, którym oddają pokłon. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Uczyń Mnie najgłębsza potrzebą swojego serca. Pozwól Mi zaspokajać twoje pragnienie doskonałości.
Wj 20,3;Ps 37,4

Ewangelia 
(J 17,11b-19) 
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.
Oto Słowo Pańskie

 
4 CZERWCA
TRAKTUJ TRUDNE CHWILE jako okazję do tego, aby okazać Mi swoje zaufanie. Ze Mną u swojego boku i Moim Duchem w sercu jesteś w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Gdy ścieżka przed tobą jest najeżona przeszkodami, uważaj, aby nie oceniać poziomu swoich sił pod kątem czekających cię wyzwań. Beze Mnie nie pokonałbyś nawet pierwszej przeszkody! Gdy czeka cię trudny dzień, złap Mnie mocno za rękę i pozostawaj ze Mną w bliskim kontakcie. Niech wdzięczność i zaufanie przesycą twoje myśli i słowa. Bez względu na to, jakie problemy przyniesie dzień, zachowam cię w pokoju, jeśli nie będziesz się ode Mnie oddalał. 
JK 1,2;FLP 4,13;lZ 26,3
 
Ewangelia 
(J 17,1-11a) 
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie”.
Oto Słowo Pańskie
 
3 CZERWCA
CHCE STANOWIĆ CENTRUM całej twojej istoty. Gdy intensywnie o Mnie myślisz, Mój Pokój zajmuje miejsce twoich leków i trosk. Te wrogie siły otoczą cie ciasnym kręgiem, szukając wejścia, więc musisz zachowywać czujność. Niech ufność i wdzięczność stoją na straży, odpędzając od ciebie strach. W mojej miłości, która nieustannie roztacza nad sobą swój blask, nie ma leku. Trwaj w ciszy w Moim miłosnym Świetle, a Ja będę cię napełniać Moim promiennym Pokojem. Skieruj wszystkie swoje siły na to, aby Mnie kochać i Mi ufać
2 Tes 3,26;I J4,18
Ewangelia
(J 16,29-33)
Uczniowie rzekli do Jezusa: „Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś”. Odpowiedział im Jezus: „Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”.
Oto Słowo Pańskie
 
2 CZERWIEC
ODPOCZNIJ W MOJEJ KOJĄCEJ, świętej Obecności. Zatrzymaj sie, a Ja będę przemieniał twój umysł i serce. Porzuć troski i zmartwienia, aby przyjąć Mój Pokój. Zatrzymaj się i we Mnie uznaj Boga. Nie bądź jak faryzeusze, którzy mnożyli przepisy, tworząc własne pojęcie pobożności. Faryzeusze byli tak pochłonięci własnymi przykazaniami, że stracili z oczu Mnie. Nawet w dzisiejszych czasach wymyślone przez człowieka zasady dotyczące chrześcijańskiego życia zniewalają wielu wierzących. Zasady te koncentrują się na uczynkach, a nie na Mnie. Jeśli chcesz stać się podobny do Mnie, musisz Mnie dogłębnie poznać. W tym celu powinieneś spędzać ze Mną czas sam na sam. Odpręż się, zatrzymaj się i we Mnie uznaj Boga
Ps 46,11;J 3,2
 
Ewangelia
(Łk 24,46-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Oto słowo Pańskie
 

1 CZERWCA
MAM SWÓJ UDZIAŁ w każdej chwili twojego życia. Starannie zaplanowałem każdy odcinek dzisiejszego szlaku, chodź duża jego część może ci się wydać dziełem przypadku. Ponieważ
świat jest zepsuty, masz wrażenie, że wszystko się rozpada. Spodziewaj się dziś kłopotów. Jednocześnie ufaj że Moja droga jest nieskalana-nawet w tym niedoskonałym,
pogmatwanym świecie. Myśl o Mnie przez cały dzień i pamiętaj, że nigdy cię nie opuszczam. Podążaj krok w krok za Moim duchem, który będzie cię chronił przed zbędnymi próbami, a przygotuje cię na te, które musisz znieść. Przeprawiając się przez szlam tego zepsutego
świata, myślami bądź ze Mną w niebiańskich krainach. Gdy myślisz o tym co Boskie, opromienia cię Światło Mojej Obecności, które daje ci niezachwiany Pokój i nieprzemijająca
radość
Ps 18,31;Iz 41,13

EWANGELIA

J 16, 23b-28
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów.Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca»

Oto Słowo Boże.