Tak Było w Londynie 24.06 – 26.06.2022. 

Grupa Butterfly Crew & Bezledy Crew podczas UK BBOY CHAMPIONSHIPS 2022 —>> (i nie tylko…)